BEDRIJF
PRO LINGUAM is een vennootschap opgericht in 2019 door Ronny Boey, Stefaan Lefevere en Hilde Niessen.
Zie ook:
missie en projecten


Stacks Image 80
OPLEIDING
Ronny Boey (°1958) is bachelor in de logopedie en audiologie (1979, Antwerpen), master in de logopedie en audiologie (1982, Universiteit Leuven) en doctor in de medische wetenschappen (UAntwerpen, 2008).

PROFESSIONEEL
Sinds 1980 specialiseert hij zich in stotteren, voert hij klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek uit. Boey is actief als auteur over stotteren, als spreker op nationale en internationale congressen en als docent stotteren. Hij is post doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen Departement Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij is advieslid in diverse Wetenschappelijke Raden.
Biosketch en publicaties.

In 2017 werd aan R. Boey en H. Niessen de prijs van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten toegekend omwille van het baanbrekend wetenschappelijk werk op het gebied van de diagnostiek van dyslexie en voor de levenslange publicaties op het gebied van stotteren voor R. Boey.
Hij is mede-auteur van de Leesvaardigheidstest (LVT) en van de Leesattitudetest (LAT).

PROLINGUAM
Ronny Boey ontwikkelde sinds 2004 de voorloper van Eksersi. Hij is betrokken bij de realisatie van de online-applicatie eksersi.be en de module voor stotteren. Hij staat mee in voor de educatie m.b.o. de behandelingstool.

Stacks Image 71
OPLEIDING
Hilde Niessen (°1958) is bachelor in de logopedie en audiologie (1979, Antwerpen), master in de logopedie en audiologie (1982, Universiteit Leuven).

PROFESSIONEEL
Sinds 1980 specialiseert zij zich in het onderzoek en de behandeling van dyslexie en dysorthografie en taalontwikkelingsstoornissen. Zij voert klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek uit. Niessen is actief als auteur over dyslexie, als spreker op congressen en als gastdocent dyslexie. Ze ontwikkelde samen met R. Boey de Leesvaardigheidstest (LVT) en de Leesattitudetest (LAT).

In 2017 werd aan H. Niessen en R. Boey de prijs van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten toegekend omwille van het baanbrekend wetenschappelijk werk op het gebied van de diagnostiek van dyslexie.

PROLINGUAM
Hilde Niessen gebruikte de voorloper van Eksersi sinds 2004. Ze ontwikkelde de inhoud van de behandelingsmodule voor dyslexie en de implementatie ervan in de online-applicatie eksersi.be voor de module dyslexie. Zij staat mee in voor de educatie m.b.o. de behandelingstool.

Stacks Image 84
OPLEIDING
Stefaan Lefevere '(°1963) is bachelor in de logopedie en audiologie (1986, Brugge), master in de logopedie en audiologie (1989, Universiteit Leuven).

PROFESSIONEEL
Sinds 1989 voert hij klinische praktijk bij o.a. dyslexie en dysorthografie en neurogene communicatiestoornissen. Hij maakt al jaren deel uit van het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.Als redacteur van het tijdschrift Logopedie van de VVL begeleidde en schreef hij
tal van artikels en bijdragen. Hij is tevens uitgever van diverse publicaties voor de VVL en lid van de Wetenschappelijke Raad van VVL.

PROLINGUAM
Stefaan Lefevere is betrokken bij de ontwikkeling van eksersi.be, de publicaties daarover en de aspecten van marketing en educatie.