WAT BETAAL JE VOOR EKSERSI?
  • Je begint met Eksersi te proberen gedurende 30 dagen kosteloos.
  • Wil je Eksersi aanschaffen? Koop dan een basislicentie aanvang. Die bevat een licentie voor een jaar vanaf de datum van aankoop met inbegrip van een pakket om 3 patiënten op te nemen die er thuis mee aan de slag kunnen.
  • Mocht je tijdens de kosteloze proefperiode al willen aankopen dan wordt de resterende tijd van de proefperiode gewoon toegevoegd. Je krijgt dus in feite de hele maand erbij.
  • Wil je je patiëntenpakket uitbreiden dan schaf je dat aan. Een pakket houdt in dat je 5 patiënten kan toevoegen.
  • Tenslotte is het jaar voorbij? Verleng je licentie.
Ben je lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten?
Ga naar de webshop van VVL en haal je kortingscode op.
Gebruik die bij de aankoop van de licentie van Eksersi.

AARD LICENTIE

TARIEF BTW IN

TARIEF VVL-LID BTW IN


BASISLICENTIE AANVANG (met inbegrip van 3 patiëntenlicenties)

€ 260,15

€ 235,95


PAKKETLICENTIE (per 5 patiënten)

€ 151,25

€ 151,25


BASISLICENTIE VERLENGING

€ 169,40

€ 145,20

Stacks Image 86
MINDER DAN HET TARIEF VOOR EEN SESSIE LOGOPEDIE

De effectieve kost (*) voor een basislicentie aanvang bedraagt € 12 per maand.
Een patiëntenpakket kost effectief (*) € 7,50 per maand (of € 1,50 per patiënt per maand).

(*) Berekend voor de tarieven van een VVL-lid en 40% belastingen aftrek.