MISSIE
Het hoofddoel van Pro Linguam is de kwaliteit te bevorderen van de logopedische praktijkvoering. Hiervoor worden verschillende mogelijkheden aangewend.
RESEARCH
Pro Linguam stimuleert klinisch en wetenschappelijk onderzoek op gebied van logopedie in functie van de bevordering van de praktijkvoering. D.w.z. we voeren zelf onderzoek uit of realiseren dat in samenwerking met derden.
PUBLICATIES
De publicaties van Pro Linguam promoten de effectiviteit en efficiëntie van de logopedische zorgverstrekking. Het gaat om de evidence-based praktijkvoering en in functie hiervan het voorzien van publicaties in ruime zin bv. online publicaties, PDF, beeldmateriaal, klinisch materiaal…
Stacks Image 31
TRAINING
Pro Linguam biedt logopedisten de mogelijkheden aan om zich te trainen met het ontwikkelde klinische praktijkmateriaal. Dit kan door middel van gepubliceerde handleidingen die dienen voor zelfstudie.
Er worden ook documentatie en gebruiksinstructies voorzien door online video. Webinars worden opgezet om ontwikkelde praktijktools gemakkelijk te leren gebruiken. Ook workshops behoren tot de mogelijkheden.
ONTWIKKELING
De ontwikkeling van instrumenten voor de kwalitatieve logopediepraktijk is weerom een operationalisatie van de missie. Eén van de ontwikkelde tools is EKSERSI. Het is een digitaal platform van en voor logopedisten ten behoeve van hun patiënten. De selectie van het therapiemateriaal baseert zich op de ervaring van meer dan 40 jaar klinische praktijk bij kinderen met dyslexie en dysorthografie, stotteren en articulatie. Bovendien is de software sinds 2004 klinisch beproefd. Sinds 2020 wordt die online ter beschikking gesteld. Meer info over EKSERSI? Klik hier.
Pro Linguam speelt met nog meer ideeën om de logopedische praktijk kwalitatief te ondersteunen en de logopedisten meer comfortabele instrumenten te bieden.