Stacks Image 22
Stacks Image 24
Stacks Image 60
PROJECTEN
Vanaf september 2020 lanceert Pro Linguam als eerste project EKSERSI. EKSERSI is afgeleid uit het Esperanto 'Ekzerci' wat oefenen betekent. De schrijfwijze is door ons vergemakkelijkt.
BEKNOPTE VOORGESCHIEDENIS: van Flits! Tot Eksersi
In 2004 werd in Filemaker een programma voorzien dat toeliet om stimuluswoorden te presenteren met een instelbare snelheid, manueel of automatisch aangeboden in een bepaalde of willekeurige volgorde. Het programma werd Flits! genoemd. Filemaker liet toe om stand-alone applicaties aan te maken. Die werden aan de patiënt bezorgd die zonder zelf over Filemaker te beschikken thuis aan de slag kon. In de praktijk groeide het aantal stimuluswoorden en de ervaring met het gebruik van Flits! Helaas stopte Filemaker met het voorzien van de stand-alone applicatie. Dit is het begin van de overweging om het programma te laten bouwen zodat het online beschikbaar kon worden gesteld.
Stacks Image 50
Conform de missie zal Pro Linguam ernaar streven om de kwaliteit van de tools nodig voor een kwalitatieve logopedische praktijkvoering te realiseren. Dit houdt ook in dat nog andere projecten zullen aangeboden worden!